Dom Jána Hálu

DOM JÁNA HÁLU


Dom Jana Hálu vo Važci je medzidodborové centrum, ktoré sa zaoberá témou starostlivosti a skúma lokálne príbehy, na ktoré nadväzuje (osobnosti, požiar, krádež atď.) Prírodu, domy a človeka v nichm vníma ako vzájomne prepojené formy a reflektuje nazeranie na tému súčasnej podoby trávenia času doma a v krajine. Krajinu nevníma z pohľadu turistu, aj keď aj s týmto pohľadom počíta, ale snaží sa k nej správať ako domorodec, pre ktorého je jeho životné prostredie zmenené ekologickými alebo technologickými a civilizačnými zásahmi otázkou nielen osobného života ale aj angažovaného aktivizmu. Dom vníma ako sociálnu a životnú istotu, niečo kam sa vraciame, schovávame, izolujeme, ale zároveň stretávame, liečime, spíme, varíme, oslavujeme, zdieľame. Dom Jana Hálu sa znovu stáva miestom, kde sa žije a zdieľať. Do umeleckého diskurzu chce DJH prispieť novým druhom vzťahovania sa mestskej populácie k stratenému ideálu domu a domova s vedomím prvotného impulzu vychádzajúceho z romantizujúcej skúsenosti. Cieľom nového centra je umelecký výskum a starostlivosť o dom, drevenicu a záhradu. Dlhodobým zámerom je vytvorenie funkčného a ekologicky udržateľného kultúrneho medziodborového centra.

Jeho náplň a smerovanie budú dôležitým predmetom postupného skúmania a živých diskusií umelcov a teoretikov medzi sebou a zároveň a s miestnymi obyvateľmi, počas sympózií aj všetkých aktivít počas roku. Cieľom je bytostné uvedomenie si prepojenia s prostredím, v ktorom žijeme a vnímanie názorovej medzigeneračnej a inej diverzity. Program centra je zameraný na starostlivosť o Dom Jana Hálu (murovaný dom a drevenica), jeho okolie, obyvateľov, návštevníkov Važca a na vzájomnú socializáciu prizvaných umelcov. Súčasťou dramaturgie centra je priebežná diskusia o zmenách, ktoré sa v ňom dejú a plánujú a transparentná prezentácia audio, video a fotodokumentácie vývinu a aktivít centra (miestny rozhlas, web, živé stretnutia). Ďalšími výstupmi sú samostatné publikácie, ktoré zosumarizujú výsledky sympózií. Prepojenie histórie, aktuálneho nastavenia a nového pohľadu prebúdza vo Važci hibernujúci potenciál.Kultúrne centrum sa pokúša poskytovať priestor pre vzdelávanie prostredníctvom rezidencií, sympózií, workshopov, prednášok, výstav, tvorivých dielní, kinoprojekcií, performancií, koncertov, autorských čítaní, spoločného varenia a trávenia voľného času.

DREVENICA JÁNA HÁLU

Národná kultúrna pamiatka, postavená v roku 1923, maliar Jan Hála v nej žil, keď prišiel do Važca. Aktuálne prebieha rekonštrukcia a príprava stálej etnografickej expozície.

ZÁHRADA

Od roku 2020 prebieha v spolupráci so sochárom Matoušom Lipusom kultivácia a premena záhrady na jedlý les s permakultúrnym dizajnom. Boli vysadené pôvodné odrody a plodiny, ktoré sú vhodné pre danú lokalitu (jablone, slivky, arónia, rakytník, zimolez, rebarbora, ruže atď.), pripravuje sa mapa záhrady, bolo vytvorené pítko pre vtáky (Matouš Lipus), barel na dažďovú vodu, separované WC, rozpracovaná je sauna, ktorej vonkajšie opláštenie tvorí stará udiareň. Spolu s panorámou Tatier na pozadí, tvorí strecha sauny s vrcholom Kriváň magickú vizuálnu scénu. Gradácia budov sa postupne od najväščiehop murovaného domu, cez drevničku, saunu, suché WC perspektívne zmenšuje až po vtáčiu búdku na strome na konci záhrady. V stave rozpracovanosti je aj predzáhradka a vstupná časť pred domom (ruže, levandule, rakytníky, miestne byliny).