Dom Jána Hálu

Dom Jana Hálu je rezidenčné a výstavné centrum súčasného umenia nachádzajúce sa v obci Važec. Dramaturgia programu DJH je zameraná na fúziu a synergiu umeleckých aktivít, ktoré prinášajú a realizujú oslovení umelci s ktorými prichádza lokálne publikum do kontaktu.

REZIDENCIE

V júni 2023 boli v Dome Jana Hálu na rezidencii česká umelkyňa Michaela Casková a švédska umelkyňa žijúca v Nórsku Sarah Jost. Výsledkom ich rezidencie bola výstava Važecká kytica. Michaela Casková bola na rezidencii v Dome Jana Hálu aj v auguste 2022. Počas rezidencie viedla workshop farbenia vlny prírodnými farbivami.

www.naposedu.cz, www.mustarinda.fi, www.evolutioninaction.fi

www.sarahjost.com
www.bergenateliergruppe.no/sarah-jost/!

VÝSTAVY

Výstavy prebiehajú v Dome Jána Hálu pravidelne počas celého roka, tou poslednou bola výstava Važecká kytica. Výstava Važecká kytica bola zasadená a vyvíja sa od leta minulého roka. Rozrástla sa postupne do tejto veľkosti a podoby a bude sa naďalej meniť aj počas výstavy. Zo začiatku sme ju plánovali len s Michaelou Caskovou, ale potom sme sa stretli v októbri minulého roka aj so Sarah Jost v rezidenčnom centre Mustarinda vo Fínsku a začali sme uvažovať o tom, že by sme výstavu urobili spoločne. 

SYMPÓZIÁ

Počas existencie rezidenčného a výstavného centra sa postupne podarilo zorganizovať sympóziá Dom (2020), Sieť (2021), Voda (2021), Zem (2023) pričom druhá časť sympózia ZEM / EARTH bude prebiehať postupne až do leta 2024. V priebehu minulých rokov sa uskutočnilo aj niekoľko workshopov a koncertov (ako napríklad keramický workshop) na ktorých sa zúčastnili umelci zo Slovenska, Čiech, Fínska a Nórska. 

PIATY ELEMENT

Dlhodobý projekt, inšpirovaný filmom od francúzskeho režiséra Luca Bessona Piaty element z roku 1997. Projekt zahŕňa výskum zo sympózií, ktoré sa postupne konajú v Dome Jana Hálu. Jeho súčasťou sú inštalácie a objekty v krajine zaoberajúce sa štyrmi základnými živlami, ktoré vznikajú počas sympózií. Všetky sú lokalizované v oblasti Važca a jeho blízkom okolí. Kto tieto živly/objekty potom medzi sebou prepojí, stane sa piatym elementom.  

DOM JÁNA HÁLU


Dom Jana Hálu vo Važci je medzidodborové centrum, ktoré sa zaoberá témou starostlivosti a skúma lokálne príbehy, na ktoré nadväzuje (osobnosti, požiar, krádež atď.) Prírodu, domy a človeka v nichm vníma ako vzájomne prepojené formy a reflektuje nazeranie na tému súčasnej podoby trávenia času doma a v krajine. Krajinu nevníma z pohľadu turistu, aj keď aj s týmto pohľadom počíta, ale snaží sa k nej správať ako domorodec, pre ktorého je jeho životné prostredie zmenené ekologickými alebo technologickými a civilizačnými zásahmi otázkou nielen osobného života ale aj angažovaného aktivizmu. Dom vníma ako sociálnu a životnú istotu, niečo kam sa vraciame, schovávame, izolujeme, ale zároveň stretávame, liečime, spíme, varíme, oslavujeme, zdieľame. Dom Jana Hálu sa znovu stáva miestom, kde sa žije a zdieľať. Do umeleckého diskurzu chce DJH prispieť novým druhom vzťahovania sa mestskej populácie k stratenému ideálu domu a domova s vedomím prvotného impulzu vychádzajúceho z romantizujúcej skúsenosti. Cieľom nového centra je umelecký výskum a starostlivosť o dom, drevenicu a záhradu. Dlhodobým zámerom je vytvorenie funkčného a ekologicky udržateľného kultúrneho medziodborového centra.

Jeho náplň a smerovanie budú dôležitým predmetom postupného skúmania a živých diskusií umelcov a teoretikov medzi sebou a zároveň a s miestnymi obyvateľmi, počas sympózií aj všetkých aktivít počas roku. Cieľom je bytostné uvedomenie si prepojenia s prostredím, v ktorom žijeme a vnímanie názorovej medzigeneračnej a inej diverzity. Program centra je zameraný na starostlivosť o Dom Jana Hálu (murovaný dom a drevenica), jeho okolie, obyvateľov, návštevníkov Važca a na vzájomnú socializáciu prizvaných umelcov. Súčasťou dramaturgie centra je priebežná diskusia o zmenách, ktoré sa v ňom dejú a plánujú a transparentná prezentácia audio, video a fotodokumentácie vývinu a aktivít centra (miestny rozhlas, web, živé stretnutia). Ďalšími výstupmi sú samostatné publikácie, ktoré zosumarizujú výsledky sympózií. Prepojenie histórie, aktuálneho nastavenia a nového pohľadu prebúdza vo Važci hibernujúci potenciál.Kultúrne centrum sa pokúša poskytovať priestor pre vzdelávanie prostredníctvom rezidencií, sympózií, workshopov, prednášok, výstav, tvorivých dielní, kinoprojekcií, performancií, koncertov, autorských čítaní, spoločného varenia a trávenia voľného času.

DREVENICA JÁNA HÁLU

Národná kultúrna pamiatka, postavená v roku 1923, maliar Jan Hála v nej žil, keď prišiel do Važca. Aktuálne prebieha rekonštrukcia a príprava stálej etnografickej expozície.

ZÁHRADA

Od roku 2020 prebieha v spolupráci so sochárom Matoušom Lipusom kultivácia a premena záhrady na jedlý les s permakultúrnym dizajnom. Boli vysadené pôvodné odrody a plodiny, ktoré sú vhodné pre danú lokalitu (jablone, slivky, arónia, rakytník, zimolez, rebarbora, ruže atď.), pripravuje sa mapa záhrady, bolo vytvorené pítko pre vtáky (Matouš Lipus), barel na dažďovú vodu, separované WC, rozpracovaná je sauna, ktorej vonkajšie opláštenie tvorí stará udiareň. Spolu s panorámou Tatier na pozadí, tvorí strecha sauny s vrcholom Kriváň magickú vizuálnu scénu. Gradácia budov sa postupne od najväščiehop murovaného domu, cez drevničku, saunu, suché WC perspektívne zmenšuje až po vtáčiu búdku na strome na konci záhrady. V stave rozpracovanosti je aj predzáhradka a vstupná časť pred domom (ruže, levandule, rakytníky, miestne byliny). 

E-shop – čoskoro!

Dom Jana Hálu

Jana Hálu 41

Važec 032 61

otváracie hodiny od júna do septembra 

UT – ST  10.00 -13.00  

ŠT – SO 13.00 – 16.00

alebo po dohode na čísle 00421 915 266 106

vstupné: 1 EUR